Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.
data center conduit data center conduit

Centra Danych

Korzystając z kanalizacji kablowej Dura-Line, Centra Danych mogą zapewnić ciągłą, bezawaryjną pracę światłowodów bez punktów połączeń, z praktycznie nieograniczoną przepustowością światłowodów oraz przemieszczaniem, dodawaniem i zmianami w czasie rzeczywistym.

NIEZAWODNE CENTRA DANYCH

Dura-Line jest liderem w dziedzinie fizycznej infrastruktury sieciowej, rozwiązując problemy związane z konwencjonalnym okablowaniem, aby pomóc Centrom Danych w zapewnieniu jeszcze bardziej niezawodnej obsługi swoich klientów. Instytucje finansowe, dostawcy usług medycznych, sprzedawcy detaliczni, producenci, instytucje edukacyjne oraz wiele organizacji, które polegają na natychmiastowym i stałym dostępie do danych przechowywanych wymagają:

  • Ochrony światłowodu i łatwego zarządzania kablami
  • Braku strat z tytułu tłumienia dla optymalnej transmisji
  • Ekonomiczności, np. ograniczenia nakładów inwestycyjnych i kosztów energii
  • Elastyczności w szybkim i łatwym dostosowywaniu swojego pakietu
  • Szybkości konfiguracji centrum danych i kolejnych ruchów, dodawania nowych elementów i zmiany obecnych (systemy MAC)
  • Bezpieczeństwa fizycznego
  • Pomieszczeń operatorów telekomunikacyjnych (MMR)
  • Zero przestoju
  • Zabezpieczenia na przyszłość
Liczne mikrorury DuraMicro LSHF można poprowadzić przez Centrum Danych przy użyciu korytka sufitowego. Dzięki maksymalnie 24 mikrorurom na wiązkę, DuraMulti LSHF zapewnia wysokie zagęszczenie włókien w małym pakiecie.

KANALIZACJE KABLOWE ZAPEWNIAJĄ STAŁY ZWROT Z INWESTYCJI

Mikrorury typu DuraMicro firmy Dura-Line tworzą stałą ścieżkę, która jest instalowana raz i może być wykorzystywana wielokrotnie przez cały okres eksploatacji infrastruktury. Po wdrożeniu infrastruktury Dura-Line DuraMicro, przy każdej instalacji światłowodowej osiągane są znaczne oszczędności czasu i kosztów pracy, co generuje dla Centrum Danych ciągły zwrot z inwestycji. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego wdmuchania i wydmuchania dowolnego typu i dowolnej liczby włókien światłowodów w dowolnym miejscu i czasie w całej sieci, cyklu życia włókien nie ma końca, a systemy umożliwiające przemieszczanie, dodawanie i zmiany (MAC) mogą być wykonane w kilka minut, zapewniając natychmiastową skalowalność i niemal natychmiastową obsługę klienta.

PRZEBIEG WŁÓKIEN BEZ POŁĄCZEŃ

Klienci Centrum Danych mogą wygodnie dysponować dedykowanym, chronionym światłowodem w indywidualnej mikrorurze, aby zapewnić ciągły bieg światłowodu od wejścia do budynku, przez cały budynek, aż do swojego lokalu. Pojedyncze włókno szklane lub wiązka włókien szklanych, prowadzone z jednego końca budynku do drugiego, bez potencjalnych słabych punktów połączeń i zakończeń, eliminują obawy o awarię sieci i straty z tytułu tłumienia. W rzeczywistości cała infrastruktura sieciowa obiektu może być zbudowana bez punktów podatności na awarię - gdzie nie ma zakończeń, nie ma problemów.

SZYBKOŚĆ INSTALACJI I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE PRZEMIESZCZANIE, DODAWANIE I ZMIANY

Dzięki możliwości szybkiego i łatwego wdmuchiwania i wydmuchiwania dowolnego typu i dowolnej liczby włókien światłowodowych w dowolnym miejscu i czasie w całej sieci, systemy MAC (umożliwiające przemieszczanie, dodawanie i zmiany) mogą być instalowane w ciągu minut czy godzin, a nie dni, tygodni czy miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnego okablowania. Mikrokable MicroCables są wydmuchiwane równie szybko i łatwo jak wdmuchiwane i można je ponownie wykorzystać w innym miejscu sieci, co zwiększa ich trwałość i chroni inwestycje w światłowody.

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

Bezpieczeństwo i ochrona danych stanowią kwestie krytyczne dla Centrów Danych i ich klientów. Ważnym elementem infrastruktury jest Skrzynka Dystrybucyjna MicroDuct (MDB), która jest używana w miejscach rozgałęzienia światłowodów, takich jak pomieszczenie techniczne czy szafa teleinformatyczna. W takich skrzynkach realizowane są szybkie i łatwe przekierowywanie oraz systemy umożliwiające przemieszczanie, dodawanie i zmiany, co również eliminuje potrzebę dostępu klientów do obszarów o ograniczonym dostępie. Minęły już dni, w których wprowadzanie zmian oznaczało zakłócenia w usługach. Technologia wdmuchiwania kabli zapewnia spokój ducha dzięki fizycznej separacji wymaganej dla wielu poziomów bezpieczeństwa poprzez rozgraniczenie poszczególnych tras MicroDuct.

POMIESZCZENIA OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH (MMR)

Pomieszczenia operatorów telekomunikacyjnych (MMR) stanowią bramę do Internetu i umożliwiają szybkie, niezawodne i oszczędne połączenia pomiędzy poszczególnymi najemcami budynku. Jest to bezpieczne miejsce w centrum danych, gdzie klienci mogą podłączyć się do jednego lub kilku operatorów, a firmy telekomunikacyjne mogą fizycznie łączyć się ze sobą i wymieniać dane bez ponoszenia opłat za korzystanie z lokalnej pętli. Obszar ten umożliwia firmom kablowym, Dostawcom Internetu i innym dostawcom wzajemne połączenia z najemcami w centrum danych. Zarówno w kolokacji, jak i w centrum danych obsługiwanym przez właściciela, MMR to całodobowe środowisko dla połączeń międzysieciowych, mieszczące centralę dystrybucyjną głównie dla usług światłowodowych. Wśród najemców i użytkowników często znajdują się dostawcy Internetu, lokalne firmy giełdowe dystrybucyjne, firmy kablowe oraz firmy handlu elektronicznego. Usługami świadczonymi w ramach połączeń w Pomieszczeniach Operatorów Telekomunikacyjnych mogą być obwody głosowe, obwody danych lub protokoły internetowe. Pomieszczenia takie mieszczą w sobie klatki i szafy zawierające serwery i przełączniki połączone tysiącami połączeń kablowych. Te fizyczne połączenia pozwalają na przesyłanie informacji z całego świata do poszczególnych komputerów. (Ponieważ MMR są w stanie rozprowadzać połączenia po niskich kosztach, korzyści mogą odnieść również użytkownicy o dużej przepustowości, tacy jak szpitale i uniwersytety.)

BRAK PRZESTOJÓW

Mikrorury typu DuraMicro firmy Dura-Line są często używane do tworzenia dodatkowych tras. Przestój oznacza okres czasu, w którym system ulega awarii lub jest niedostępny. Biorąc pod uwagę złożoność systemów sieciowych, za nieoczekiwane awarie często odpowiedzialne są niezamierzone błędy ludzkie. Ze względu na to, że do wdmuchiwania kabli potrzeba tylko dwóch instalatorów, robocizna nie tylko stanowi ułamek kosztów w porównaniu z tradycyjną instalacją, ale też zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego. Systemy umożliwiające przemieszczanie, dodawanie i zmiany (MAC) można wprowadzić w normalnych godzinach pracy - redukując nadgodziny - w sposób dyskretny i poza polem widzenia pracowników i klientów. Prace takie mogą być wykonywane w ciągu kilku minut do kilku godzin, a nie kilku dni czy tygodni.

Dodatkowo, etykietowanie każdej trasy ułatwia szybką i łatwą segregację sieci oraz rozwiązywanie problemów i eliminuje potrzebę „polowania” na kable. Wdmuchiwanie kabli odpowiedzialnych za systemy umożliwiające przemieszczanie, dodawanie i zmiany (MAC) odbywa się zazwyczaj za kulisami, w pomieszczeniu technicznym lub informatycznym, więc nie ma fizycznych zakłóceń dla pracujących, nie ma hałaśliwej ekipy budowlanej kującej w podłogach i sufitach.

GOTOWOŚĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Eliminacja zgadywania, który światłowód zainstalować, ryzykując zainstalowanie rozwiązania, które wkrótce po wejściu na rynek stanie się przestarzałe lub zainstalowanie zbyt małej liczby światłowodów przy stale rosnących potrzebach nowoczesnego Centrum Danych dotyczących zagęszczenia i przepustowości. Dzięki technologii wdmuchiwania, po prostu

szybko i łatwo wdmuchaj światłowody, które potrzebujesz wtedy, kiedy i gdzie ich potrzebujesz. Klienci otrzymują dokładnie taki światłowód i w takiej ilości, jak wynika z wymagań dla ich niestandardowej przepustowości dla centrum danych i pozostawiane są puste mikrorury typu DuraMicro do szybkiej modernizacji w przyszłości, zapewniając sieć gotową na przyszłość.

Innowacyjne produkty Dura-Line zapewniają praktycznie nieograniczoną pojemność światłowodów i przepustowości. Dzięki temu, Centra Danych mogą z łatwością wdrażać najnowsze technologie o dużej gęstości i dużej przepustowości, aby utrzymać swoich klientów na czele krzywej wydajności technologii.

Potrzebujesz lepszego kontaktu z Dura-Line?

Dura-Line zaleca ocenę specyfiki projektu przed określeniem konwencjonalnej instalacji lub wdmuchania światłowodów, w zależności od tego, co najlepiej odpowiada wymaganiom i potrzebom. Zapytaj naszych ekspertów Solution Architects, którzy mają łącznie ponad 100 lat doświadczenia w serwisowaniu.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz lepszego kontaktu z Dura-Line?

Dura-Line zaleca ocenę specyfiki projektu przed określeniem konwencjonalnej instalacji lub wdmuchania światłowodów, w zależności od tego, co najlepiej odpowiada wymaganiom i potrzebom. Zapytaj naszych ekspertów Solution Architects, którzy mają łącznie ponad 100 lat doświadczenia w serwisowaniu.

Skontaktuj się z nami