Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.

MicroTechnology

MicroDucts i FuturePath

MicroDucts to kanały o małych średnicach, tj. od 5 do 20 mm średnicy zewnętrznej, które stanowią ochronę dla kabli światłowodowych. Powstały w drodze naturalnej ewolucji standardowych kabli, ponieważ przestrzeń w sieciach jest wartością dodaną, a w miarę rozwoju nowych technologii ich rozmiary ciągle maleją. FuturePath to dwa lub więcej mikrokanałów typu MicroDukt w jednej powłoce. Oba produkty mogą być instalowane przy użyciu standardowych metod instalacji dla powszechnych zastosowań. Wybierz odpowiedni produkt według podanych poniżej zastosowań i metod instalacji.

 

 

Pytania na temat MicroTechnology?

Mamy odpowiedzi na temat MicroTechnology! 

Odkryj teraz

Pytania na temat MicroTechnology?

Mamy odpowiedzi na temat MicroTechnology! 

Odkryj teraz