Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.
company culture at Dura-Line company culture at Dura-Line

Etyka i zgodność z przepisami

KODEKS ETYKI

Dura-Line jest zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej z zachowaniem najwyższych standardów etycznych, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym i najlepszymi praktykami międzynarodowego programu zgodności. W Dura-Line pielęgnujemy kulturę osobistej odpowiedzialności, wspieranej przez standardy, polityki i mechanizmy, które pomagają każdej osobie wiedzieć, czego się od niej oczekuje, oraz zapewniają najlepsze ramy działania.

Nasz Kodeks Etyki kieruje naszym zachowaniem i stanowi wiążące wymaganie dla wszystkich Dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, wykonawców i pracowników tymczasowych. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi i dostawcy również będą działać zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

Utrzymujemy poufną Infolinię ds. Etyki do zgłaszania podejrzeń lub możliwych naruszeń naszego Kodeksu Etyki oraz wszelkich innych naruszeń prawa i przepisów. Infolinia ds. Etyki Orbia umożliwia anonimowe zgłoszenia i jest dostępna 24/7 we wszystkich językach krajów, w których prowadzimy działalność. Mamy jasną politykę niestosowania działań odwetowych, a dostępność wielu kanałów zgłaszania obaw, w tym Infolinii ds. Etyki, poprawia się z roku na rok.

Chcemy poznać Twoją opinię!

Zadaj pytanie lub prześlij komentarz! Chętnie sprawdzimy, jak moglibyśmy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami

Chcemy poznać Twoją opinię!

Zadaj pytanie lub prześlij komentarz! Chętnie sprawdzimy, jak moglibyśmy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami