Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.
Training for MDU's

Historia

Kamienie milowe przez lata

Dura-Line zapewnia trasy połączeń. Rurociągi kablowe wytwarzane w 20 zakładach produkcyjnych Dura-Line są zakopane pod ziemią, wiszą pomiędzy słupami energetycznymi lub są schowane w ścianach i sufitach budynków. Rury Dura-Line z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) są wykorzystywane przede wszystkim w dwóch dziedzinach: w telekomunikacji oraz w energetyce. W przemyśle telekomunikacyjnym, rurociągi chronią kable światłowodowe, od których zależą komputery, laptopy, telefony komórkowe i tablety. W przypadku sieci energetycznych, rury osłonowe zapewniają natomiast bezpieczną i trwałą drogę dla kabli energetycznych.

Co prawda Dura-Line nie rządzi światem, ale nasze rury sprawiają, że zarządzanie światem jest możliwe. Dura-Line tworzy to, co nas łączy. Produkty Dura-Line zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej i bezpiecznej instalacji sieci komunikacyjnych, kabli energetycznych o krytycznym znaczeniu dla wielu różnych rynków. Dura-Line jest producentem rur z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) zgodnych z normami ISO-9001 i TL 9000, dla rynków telekomunikacyjnego, drogowego, energetycznego, dla wszystkich sieci kablowych.
Poprzednie lata

Data historii
2019
2018
2014
2012
2011
2008
2006
2005
2003
1999
1998
1993
1992
1991
1989
1988
1987
1986
1984
1983
1981
1971
2019
2019

CERTYFIKAT ISRS DLA ZAKŁADÓW W NORTH SALT LAKE, UT, ELYRIA, OH (USA) ORAZ W GRAVENHURST (KANADA)

Reprezentując ponad 35 lat zgromadzonych doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk zarządzania bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem, procedura certyfikacji ISRS wiąże się z przeglądem całego systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem, aspektów środowiskowych, zdrowia i samopoczucia pracowników oraz ogólnej oceny zarządzania, jako procesu całościowego. Według strony internetowej DNV-GL, „ISRS jest wiodącym na świecie systemem służącym do oceny, poprawy i demonstracji stanu procesów biznesowych danej organizacji. Korzystanie z ISRS daje organizacjom i interesariuszom pewność, że ich działania są bezpieczne i zrównoważone.”

2018
2018

CERTYFIKAT ISRS DLA FABRYKI W CLINTON, TN (USA)

Na początku roku 2013, Dura-Line podjęła inicjatywę bezpieczeństwa o nazwie ISRS we współpracy z DNV-GL. Na początku roku 2017, nasze zakłady rozpoczęły prace nad stworzeniem podstaw dla Certyfikacji ISRS. Wybrano Edycję 7 ISRS, ponieważ jest to edycja najbardziej odpowiednia dla całego przemysłu, obejmująca ocenę nie tylko systemów bezpieczeństwa, ale także środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Certyfikacja na poziomie 6 została wybrana jako cel odpowiadający poziomowi ryzyka w naszych procesach.

2018

WPROWADZENIE SAMONOŚNEJ INSTALACJI NAPOWIETRZNEJ FUTUREPATH FIGURE-8 AERIAL/h4>

W Samonośnej Instalacji Napowietrznej FuturePath Figure-8 Aerial znajduje się siedem mikrokanałów MicroDuct pod jedną osłoną z linką nośną, więc nie ma potrzeby poświęcać czasu i pieniędzy na cięgna i podwiązywanie. Standardowy kanał samonośny Dura-Line (Rys. 8) jest stosowany w całym kraju od ponad 30 lat, a dzięki wprowadzeniu opcji Samonośnej FuturePath (Rys. 8), pozwala na stworzenie elastycznej, rozszerzalnej sieci z dedykowanymi, łatwo identyfikowalnymi otworami do modernizacji systemu, zapewnienia zapasowego miejsca i przepustowości na przyszłość. Nie tylko jest to bezpieczniejsza opcja dla monterów, ponieważ porządkuje słup, ale także zapewnia bezpieczeństwo i łatwą dostępność sieci światłowodowych. Niektórzy klienci zdecydowali się na wydzierżawienie dodatkowych mikrorur, dzięki temu uzyskując stałe źródło przychodów.

2014
2014

ORBIA PRZEJMUJE DURA-LINE

Dura-Line została przejęta przez firmę Orbia. Grupa handlowa Dura-Line jest częścią społeczności firm współpracujących w celu sprostania jednym z najbardziej złożonych wyzwań na świecie, w tym w celu poprawy infrastruktury komunikacyjnej. Wszyscy pracownicy mają wspólny cel: Rozwój życia na całym świecie.

2012
2012

20 ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH NA CAŁYM ŚWIECIE

2012

WPROWADZENIE NOWEJ RECEPTURZ SUPERSILICORE

opatentowany przez Dura-Line środek smarny wtłaczany wraz z produktami kanałowymi, który pomaga w dodawaniu włókien do kanału poprzez zmniejszenie tarcia; zwiększa odległość pomiędzy instalacjami, zmniejszając tym samym czas prac budowlanych. Efektywność ta zazwyczaj prowadzi do znacznych oszczędności

2012

CERTYFIKACJA TL 9000

Dura-Line otrzymała certyfikat producenta TL 9000. W 1998 roku QuEST Forum (grupa usługodawców, dostawców i pośredników zajmujących się przemysłem telekomunikacyjnym) opracowało System Zarządzania Jakością TL 9000 na potrzeby spełnienia wymagań jakościowych łańcucha dostaw światowego przemysłu telekomunikacyjnego.

2011
2011

WPROWADZENIE FUTUREPATH

2008
2008

WPROWADZONE LOKALIZACYJNYCH MIKROKANAŁÓW MICRODUCTS

Idealne do zastosowań w Światłowodzie dla Domu(FTTH), Lokalizacyjne mikrokanały MicroDucts zawierają przewód lokalizacyjny do łatwej identyfikacji pod ziemią.

2006
2006

WPROWADZENIE NAPOWIETRZNYCH MIKROKANAŁÓW FIGURE-8 AERIAL MICRODUCT

2005
2005

WPROWADZENIE FUTUREPATHFLEX, PRODUKTÓW OPÓŹNIAJĄCYCH PALENIE SIĘ, ORAZ MIKRORUREK CIC MICRODUCTS

Wieloletnia reputacja Dura-Line wynika z ciągłych innowacji wprowadzanych przez tę firmę. Zdolność zaspokajania potrzeb klientów za pomocą specjalistycznych produktów każdego roku jeszcze poprawia pozycję Dura-Line, jako lidera branży.

2003
2003

WPROWADZENIE RUR Z NISKODYMNYCH MATERIAŁÓW BEZHALOGENOWYCH I OGNIOODPORNYCH MIKRORUREK

 

1999
1999

WPROWADZENIE MIKROKANAŁÓW MICRODUCT W WIĄZKACH TYPU FUTUREPATH

Mikroruy typu MicroDuct w wiązkach umieszczonych w jednej osłonie noszą nazwę FuturePath i zapewniają wiele kanałów w jednej strukturze na potrzeby przyszłej rozbudowy sieci. Można je zamontować przy użyciu narzędzi i wyposażenia wykorzystywanych do standardowych rurociągów.

1998
1998

WPROWADZONE MIKROKANAŁÓW TYPU MICRODUCT

MicroTechnology to termin oznaczający mniejsze kanały i światłowody stosowane w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Mikrokanały typu MicroDuct zostały opracowane jako rozwiązanie dla mniejszych kabli światłowodowych, które nadal oferują znaczną pojemność. Mikrokable zawierają obecnie od 6 do 432 włókien. Włókna szklane są włóknami tego samego typu jak te stosowane w tradycyjnych kablach światłowodowych, tylko konstrukcja kabla została zmieniona w celu zmniejszenia średnicy osłony kabla i systemu nośnego.

1993
1993

WPROWADZENIE NAPOWIETRZNYCH MIKROKANAŁÓW FIGURE-8 AERIAL MICRODUCT

Standardowy kanał dla Instalacji Napowietrznej Figure-8 Aerial zaprojektowany z wyjątkowo wytrzymałą, ocynkowaną, linką nośną o dodatkowej wytrzymałości (EHS), która umożliwia jednoetapowy montaż. Kanał jest wykonany z dodatkiem węgla aktywnego i antyoksydantów dla maksymalnej ochrony przed promieniami UV. Figure-8 - można zainstalować zgodnie ze standardowymi praktykami instalacji napowietrznej.

1992
1992

WPROWADZENIE OSŁONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA KOMÓR ROZPRĘŻNYCH

1991
1991

PIERWSZA CERTYFIKACJA ISO 9001

Dura-Line staje się firmą posiadającą certyfikat ISO-9001, który poświadcza, że spełnia międzynarodowe normy i specjalne wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością i wykazuje zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów, które spełniają wymagania klientów i przepisy prawne.

1989
1989

OPRACOWANIE SYSTEMU KANAŁÓW WIELOKOMOROWYCH HEX-LINE

1988
1988

WPROWADZENIE KANAŁU KABLOWEGO DLA ŚWIATŁOWODÓW TYPU CABLE-IN-CONDUIT (CIC)

Chociaż Dura-Line nie produkuje kabla światłowodowego, współpracujemy z podmiotami, które je produkują i jesteśmy w stanie pomóc klientom pominąć etap wdmuchiwania lub ciągnięcia kabli poprzez wyprodukowanie rurociągu wokół kabla światłowodowego.

1987
1987

WPROWADZENIE DURATHENE DO ZASTOSOWAŃ PIONOWYCH

1986
1986

WPROWADZENIE NIEZWYKLE GŁADKIEJ, STAŁEJ WYKŁADZINY SILICORE

Dokonując przełomu technologicznego, Dura-Line wprowadziła własny środek smarny współ-wytłaczany z produktami rurowymi, który znacznie zmniejszył czas potrzebny na wdmuchiwanie światłowodów. Specjalna receptura zmniejsza tarcie i znacznie poprawia dystans.

1984
1984

WPROWADZENIE SYSTEMU LINY CIĄGU EVEN-LOAD PULL LINE SLACK

1983
1983

PIERWSZY PRODUCENT KANAŁU Z WZDŁUŻNYM ŻEBROWANIEM

Rurociągi żebrowane mogą być maksymalizowane dla większych odległości wciągania i wdmuchiwania, zmniejszając współczynnik tarcia w porównaniu ze standardową rurą HDPE. Żebra pozwalają ograniczyć punkty styku, co zmniejsza naprężenia rozciągające, maksymalizując długości, które można osiągnąć.

1981
1981

PIERWSZA FIRMA, KTÓRA OPRACOWAŁA I ZAOFEROWAŁA RUROCIĄGI DLA BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ, PIERWSZY PRODUCENT RUROCIĄGÓW WTÓRNYCH DLA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH ORAZ PIERWSZY PRODUCENT RUR Z ZAINSTALOWANĄ LINKĄ ZACIĄGOWĄ

To właśnie tutaj Dura-Line wynalazła zupełnie nowe zastosowanie dla rur HDPE!

1971
1971

ZAŁOŻENIE W MIDDLESBORO, KY, PRODUKCJA RUR WODOCIĄGOWYCH I GAZOWYCH

Od skromnych początków, firmy rozwinęła się na cały świat!