Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.
Renewable Energy Renewable Energy

Energia odnawialna

W miarę jak społeczeństwo odchodzi od tradycyjnych źródeł energii i patrzy w przyszłość na energię odnawialną, technologia ta ulega ciągłej poprawie.

 

 

FARMY WIATROWE I SŁONECZNE

Niezależnie od tego, czy budujesz dużą farmę wiatrową i używasz kanałów typu Cable-in-Conduit (CIC) do monitorowania energii dostarczanej do sieci, czy dostarczasz energię do farmy słonecznej, kanały Dura-Line mogą pomóc w zaspokojeniu potrzeb komunikacyjnych i energetycznych. Nowoczesna technologia sprawia, że "zielone" staje się bardziej przystępne cenowo i bardziej efektywne.

KWESTIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W DURA-LINE

Dura-Line stawia na zrównoważony rozwój i zieloną przyszłość. Rury osłonowe z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) to ekologiczny wybór, który będzie służył także kolejnym pokoleniom. To produkt wydajny ekologicznie, a jednocześnie wystarczająco wytrzymały, aby funkcjonować w ekstremalnych warunkach. Wymaga znacznie mniej energii do produkcji, transportu i instalacji w porównaniu z innymi produktami rurowymi. Mocny, wytrzymały, lekki i elastyczny, dostępny w róznych konfiguracjach.

ZIELONE JUTRO

Termin ten pochodzi z Raportu Brundtlanda z 1987 roku, w którym został on zdefiniowany w następujący sposób:

„Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby teraźniejszości bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb.”

MNIEJSZA ZALEŻNOŚĆ OD PALIW KOPALNYCH

Paliwa kopalne dobrze służyły rewolucji przemysłowej, ale ponieważ nie są odnawialne, szybko stają się zbyt drogie i zbyt szkodliwe dla środowiska. Na podstawie raportu REN21 z roku 2017, na temat Sieci Polityk w zakresie Energii Odnawialnej w XXI w., energia odnawialna stanowiła 19,3% energii produkowanej przez człowieka na świecie. Przewiduje się, że krajowe rynki energii odnawialnej będą nadal silnie rosły w nadchodzącym dziesięcioleciu i w kolejnych latach, ponieważ coraz więcej krajów dąży do przejścia w stu procentach na energię odnawialną.

TREND GLOBALNY

Ogólnoświatowe inwestycje w technologie odnawialne oznaczają miliardy dolarów i miliony miejsc pracy. Co najmniej 30 krajów na całym świecie posiada już energię odnawialną, która stanowi ponad 20 procent ich energii.

NIEOGRANICZONE ZASOBY ENERGII

Systemy energii odnawialnej stają się coraz bardziej wydajne i tańsze w miarę pojawiania się nowych technologii, a ich udział w całkowitym zużyciu energii wzrasta. Energia odnawialna jest pozyskiwana z zasobów odnawialnych: wiatru, światła słonecznego, deszczu, energii geotermalnej, biomasy, a nawet energii wodnej, dzięki wykorzystaniu zapór wodnych oraz pływów i fal oceanicznych.

W przeciwieństwie do innych źródeł energii, różne zasoby energii odnawialnej są dostępne na każdym obszarze każdego kraju. Wiele projektów związanych z energią odnawialną, dobrze dostosowanych do potrzeb obszarów wiejskich, realizowanych jest na dużą skalę, co przekłada się na miejsca pracy, korzyści gospodarcze, bezpieczeństwo energetyczne i łagodzenie skutków zmian klimatycznych.

Zmniejszenie uzależnienia od kurczących się zasobów takich jak: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, oraz zwiększenie wysiłków na rzecz alternatywnego wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania/chłodzenia powietrza i wody, transportu oraz wiejskich (poza sieciowych) usług energetycznych, doprowadzi do powstania bardziej ekologicznej przyszłości.

Potrzebujesz lepszego kontaktu z Dura-Line?

Zadaj pytanie lub prześlij komentarz! Chętnie udzielimy dodatkowych informacji i z przyjemnością zbadamy, w jaki sposób możemy być dla Ciebie użyteczni.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz lepszego kontaktu z Dura-Line?

Zadaj pytanie lub prześlij komentarz! Chętnie udzielimy dodatkowych informacji i z przyjemnością zbadamy, w jaki sposób możemy być dla Ciebie użyteczni.

Skontaktuj się z nami