Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.
Dura-Line Accessories Training for MDU's

Szkolenie dotyczące budynków wielorodzinnych

Techniki instalacji dla budynków wielorodzinnych

Dowiedz się więcej o tym, jak kanały kablowe są wykorzystywane w budynkach wielorodzinnych. Ten rodzaj budynków ma swoje specjalne potrzeby, a Dura-Line posiada w ofercie produkty dostosowane do każdego zastosowania.

 

 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA MIKROKANAŁOWA

Wewnętrzne mikrokanały MicroDucts przeznaczone są do stosowania w budynkach wielorodzinnych. Mikrokanały wewnętrzne mogą być stosowane tak w nowym, jak i starym budownictwie. Istnieją dwa rodzaje mikrokanałów MicroDucts przeznaczonych wyłącznie do użytku wewnętrznego - Pionowe (Riser) i do Komór rozprężnych (Plenum).

Charakterystyka mikrokanałów typu MicroDuct:
 • Niezwykle gładka warsta wewnętrzna SILICORE®
 • Wewnętrzne ożebrowanie wzdłużne
 • Standard ze sznurkiem
 • Dostępny również z fabrycznie zainstalowanym kablem z pojedynczego włókna
 • Kolor dla komór rozprężnych (nieprzezroczysty biały)
 • Kolor ścieżek pionowych (bladożółty)
Komora rozprężna (Plenum)

Komora rozprężna to pomieszczenie wentylacyjne, np. nad sufitami podwieszanymi, w podłogach podniesionych i ewentualnie między dachem a sufitem. W tym obszarze dym z pożaru szybko rozprzestrzenia się na inne części budynku poprzez cyrkulację. W związku z tym, materiał stosowany w tym obszarze musi przejść bardzo rygorystyczne testy.

Trasy pionowe

Trasy pionowe są przeznaczone dla kabli, które biegną pomiędzy piętrami. Zazwyczaj są umieszczane w pionowych szybach lub przestrzeniach. Materiały stosowane w tym obszarze muszą przejść mniej rygorystyczne badanie niż komory rozprężne.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UKŁADANIA MIKROKANAŁÓW TYPU MICRODUCT

Podczas rozmieszczania mikrokanałów typu MicroDucts, długość może się różnić w zależności od konfiguracji MicroDuct.

 • Ich bieg powinien nie przekraczać długości 60 m
 • Nie więcej niż osiem 90-stopniowych zakrętów na długości 60 m
 • Nie więcej niż szesnaście 45-stopniowych zakrętów na długości 60 m
 • Każdy zakręt powinien mieć promień przynajmniej 35 cm
 • Zalecane są długie łuki
Przestrzegaj następujących zasad:
 • Używaj równych łuków do wyznaczania tras dla mikrokanałów typu MicroDuct
 • Brak załamań i deformacji na ścieżce
 • Prawidłowe zabezpieczenie pasami i podtrzymywanie mikrokanałów typu MicroDuct
 • Prawidłowe oznakowanie mikrokanałów typu MicroDucts i lin ciągu na obu końcach

Kwestie trasy dla ścieżki

 • Wybierz ścieżkę umożliwiającą zminimalizowanie liczby wymaganych mikrokanałów typu Microduct
 • Wybierz ścieżkę wymagającą minimalnej liczby zakrętów
 • Unikaj uszkodzeń mechanicznych, rur z ciepłą wodą, rur parowych, kratek metalowych itp.
 • Upewnij się, że mikrokanały typu MicroDuct nie będą kolidować ze ścianami
 • Prowadź ścieżki tak, aby nie kolidować z promieniem zgięcia oraz by nie dodawać zakrętów
DO POBRANIA
Szkolenie dotyczące budynków wielomieszkaniowych/wielolokalowych
Potrzebujesz lepszego kontaktu z Dura-Line?

Zadaj pytanie lub prześlij komentarz! Chętnie udzielimy dodatkowych informacji i z przyjemnością zbadamy, w jaki sposób możemy być dla Ciebie użyteczni.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz lepszego kontaktu z Dura-Line?

Zadaj pytanie lub prześlij komentarz! Chętnie udzielimy dodatkowych informacji i z przyjemnością zbadamy, w jaki sposób możemy być dla Ciebie użyteczni.

Skontaktuj się z nami