Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.
fiber connection fiber connection

Przywództwo

Zespół ds. globalnego przywództwa

Dura-Line jest częścią Orbia, społeczności firm współpracujących ze sobą, by razem podejmować złożone wyzwania współczesnego świata, , w tym zadania związane z poprawą infrastruktury komunikacyjnej. Naszych liderów i naszych pracowników łączy wspólny cel: podnoszenie poziomu życia na świecie.

JUŻ DZIŚ DOŁĄCZ DO NASZEGO CORAZ WIĘKSZEGO ZESPOŁU!

Dura-Line oferuje wszystkim swoim pracownikom ekscytujące środowisko pracy i zapewnia możliwości rozwoju kariery zawodowej w stale rozwijającej się firmie. Jesteśmy zaangażowani w pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie zróżnicowanej kadry pracowniczej, która odpowiada na potrzeby naszych globalnychklientów.

Złóż podanie

Dura-Line jest pracodawcą działającym na rzecz równości szans i uczestniczy w federalnym programie E-Verify, który ma na celu weryfikację możliwości przyjęcia do pracy nowych pracowników.