Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.

Słownictwo branżowe

Telekomunikacja mówi własnym językiem

Nie pozwól, aby wszystkie skróty i żargon Cię zmyliły! Oto krótki przewodnik po niektórych z najpopularniejszych wyrażeń w branży telekomunikacyjnej.

Przewód napowietrzny - przewód umieszczony nad ziemią na słupach energetycznych, zwykle przymocowany do ocynkowanego stalowego przewodu transmisyjnego; Dura-Line produkuje również samonośny przewód napowietrzny, który pozwala instalatorowi na pominięcie etapu mocowania

Wdmuchiwanie - technika montażu kabli światłowodowych w rurociągach z wykorzystaniem sprężonego powietrza, będąca alternatywą dla zaciągania kabli, które powoduje większe tarcie i większy nacisk na delikatne włókna szklane

Sygnały analogowe - sygnały, które są przerabiane na impulsy elektryczne lub zmienną amplitudę i stale się zmieniają, w przeciwieństwie do kodowanych cyfrowo

Szkielet - przeważnie światłowodowe łącze dalekosiężne, które łączy różne części sieci, składa się z wielu połączonych ze sobą kabli i zazwyczaj ma możliwość przekierowania ruchu w przypadku awarii

Szerokość pasma - zakres częstotliwości sygnału, czyli przepływność, w ramach których działać będzie komponent światłowodowy, łącze lub sieć

Promień gięcia - jak mocna rurociąg może się zginać bez uszkodzenia; polietylen typu HDPE jest popularny ze względu na dużą elastycznośćć

Bit - podstawowa jednostka informacji wykorzystywana w informatyce i komunikacji cyfrowej

Internet Szerokopasmowy - szybsze połączenie z Internetem niż tradycyjny dostęp wdzwaniany; obejmuje kilka technologii szybkiej transmisji, takich jak światłowody, cyfrowe linie abonenckie (DSL), modemy kablowe, bezprzewodowe, satelitarne i szerokopasmowe linie zasilające (BPL)

CIC - skrót od „Cable-In-Conduit” (Kabel w rurze) - Dura-Line nie produkuje kabla światłowodowego, ale może pomóc klientom pominąć etap wdmuchiwania lub ciągnięcia kabli poprzez umieszczenie kanału wokół kabla światłowodowego

CO - skrót od „Central Office” (Centrala), zwykle używany w związku z projektowaniem sieci

Conduit - rurociąg, rura osłonowa lub mikrorura, „standardowy rurociąg RHDPE” był kiedyś najczęściej wybierany w branży, ale technologia pozwala teraz na stosowanie mniejszych kabli światłowodowych, co pozwala na stosowanie DuraMicro; Dura-Line znajduje się w czołówce branży z takimi produktami, jak DuraMulti

Złączki - produkty Dura-Line sprzedawane, jako akcesoria do łączenia przewodów

Ekipa Budowlana - ludzie, którzy na co dzień korzystają z naszych produktów, czasami nasi klienci posiadają własne ekipy, a czasami zlecają usługi podwykonawcom

DataCom - skrót od Data Communications (Przesył Danych), który jest ogólnym terminem określającym transfer danych lub komunikację cyfrową (przewodową, światłowodową, bezprzewodową) obejmującą wiadomości cyfrowe pochodzące ze źródła danych (komputera lub klawiatury), sygnałów analogowych (rozmowy telefoniczne) lub sygnałów wideo

Sygnały cyfrowe - sygnały zakodowane w nieciągłych bitach w formacie binarnym (zero lub jeden), reprezentujące dwie różne amplitudy

Direct Buried (dosł. zakopany bezpośrednio) - termin konstrukcyjny dla instalacji podziemnych, zwykle rurociągi dalekosiężne w większości obszarów są instalowane na głębokości 60-120cm

Rozdzielnia - zapewnia i chroni połączenia, odgałęzienia i dystrybucję włókien

Dystrybutor - firma, która sprzedaje nasze produkty w imieniu Dura-Line

Użytkownik Końcowy - osoba/klient korzystający z produktu

Inżynier - projektuje sieć światłowodową i nadzoruje instalację sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych

Enterprise - sieć dla samodzielnego ośrodka, takiego jak szpital, lotnisko, duża firma czy uczelnia

EPON - skrót od „Ethernetowa Pasywna Sieć Optyczna” wykorzystująca Ethernet i pochodząca z 2004 roku, cechująca się prędkością 1 GBit/sekundę, ale wzrost zapotrzebowania na przepustowość łączy doprowadził do wdrożenia sieci światłowodowych

Kabel Światłowodowy - może zawierać od jednego do setek włókien; cienkie światłowody z wysoce przezroczystego szkła (lub tworzywa sztucznego), które przenoszą sygnały z jednego miejsca do drugiego w postaci światła modulowanego prowadzonego przez cienkie niczym włos włókna; sygnały te mogą być analogowe lub cyfrowe lub w postaci głosu, danych lub nagrań wideo; światłowód jest w stanie przenosić więcej informacji na większe odległości w krótszym czasie niż jakikolwiek przewód miedziany lub metoda bezprzewodowa

Sieć Światłowodowa - system kabli, sprzętu i urządzeń służących do komunikacji poprzez łączenie różnych punktów za pomocą kabli światłowodowych (zazwyczaj chronionych w kanalizacji)

FOS - skrót od „Fiber Optic Sensing” (Detekcja Światłowodowa)

FTTx - Włókno do „X”, gdzie „X” oznacza dowolne miejsce (np. FTTH = Włókno do Domu lub FTTP = Włókno do Lokalu, ale teraz światłowody docierają wszędzie!)

DuraMulti - „mikrorury łączone”, składają się z wielu wariantów DuraMicro w określonych rozmiarach, połączonych osłoną dla łatwiejszej instalacji; zapewniają miejsce dla dzisiejszej sieci i rozbudowy w przyszłości

Gigabit - miliard bitów, zwykle używany do pomiaru prędkości przesyłu danych (szybkie łącza szerokopasmowe pozwalają na usługę gigabitową)

Gigabajt - miliard bajtów, zwykle używany do pomiaru przechowywania danych

GPON - - Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna - mechanizm dostępu typu point-to-multi-point wykorzystujący pasywne splittery w sieci dystrybucyjnej światłowodów, umożliwiający jedno zasilanie światłowodu z biura centralnego dostawcy do obsługi wielu niewielkich firm i domów

Horyzontalne przewierty sterowane - potocznie nazywane HDD lub przewiertami - technika wykorzystująca maszynę budowlaną (wiertnicę), która charakteryzuje się minimalnym wpływem na obszar instalacji i może umieszczać rurociągi pod chodnikami i drogami bez konieczności rozbierania nawierzchni

HDPE - polietylen wysokiej gęstości, elastyczny, odporny na chemikalia powszechnie występujące w glebie i niekorodujący

ID - Średnica wewnętrzna

wtórnik- mniejszy rurociąg służący do rozdzielania dużych kanałów w celu umieszczenia kabli światłowodowych w systemach kanalizacji kablowych

Internet - globalne sieci systemów komputerowych połączone za pomocą standardowych protokołów zapewniających połączenie, informację i komunikację

ISO-9001 - Dura-Line jest firmą posiadającą certyfikat ISO-9001, który poświadcza, że spełnia międzynarodowe normy i specjalne wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością i wykazuje zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów, które spełniają wymagania klientów i przepisy prawne

ISP - 1) skrót od „Internet Service Provider” (Dostawca Internetu), który zapewnia połączenie z Internetem; 2) skrót od „Inside Plant”, wszystkie okablowanie i urządzenia zainstalowane w obiekcie telekomunikacyjnym oraz urządzenia rozszerzające, w tym Przełącznica Główna (MDF) oraz Centrala (CO)

Linka nośna - ocynkowany drut stalowy, który podtrzymuje przewód napowietrzny pomiędzy słupami energetycznymi

MDU - budynek wielomieszkaniowy, np. kompleks apartamentów lub blok mieszkalny

MicroCable - nowa generacja mniejszych kabli światłowodowych

MicroDuct (DuraMicro)- mały przewód stosowany do ochrony nowych, mniejszych kabli światłowodowych o nazwie MicroCables; Dura-Line produkuje najwięcej odmian sprzedawanych z większości miejsc na świecie; MicroDuct jest jednym z powodów, dla których Dura-Line jest liderem w branży

MicroTechnology - wykorzystanie MicroCables i MicroDucts do budowy sieci światłowodowej

MicroTrenching - proces wycinania wąskiego i płytkiego rowu w celu zainstalowania małych przewodów w obrębie krawędzi chodnika; szybka, mało uciążliwa metoda montażu, która pozwala uniknąć uszkodzenia lub zakłócenia istniejącej infrastruktury

ŚZ - - Średnica zewnętrzna

ODN - skrót od „Optical Distribution Network” (Optyczna Sieć Dystrybucyjna), fizyczna ścieżka transmisji danych pasywnej sieci optycznej (PON) pomiędzy terminalem linii optycznej a terminalem sieci optycznej

OLT - skrót od „Optical Line Terminal” (Terminal Linii Optycznej), który wykorzystuje kable światłowodowe, adaptery do połączenia z Jednostkami Sieci Optycznej oraz Terminalami Sieci Optycznej do budowy Optycznej Sieci Dystrybucyjnej

ONT - skrót od „Optical Network Terminal” (Terminal Sieci Optycznej), który konwertuje światłowodowe sygnały świetlne na sygnały elektryczne i znajduje się u użytkownika końcowego w celu zapewnienia szerokopasmowego przesyłu głosu, danych i nagrań wideo, dzięki czemu światłowód trafia do domu użytkownika

ONU - skrót od „Optical Network Unit” (Jednostka Sieci Optycznej), zazwyczaj znajduje się przy krawężniku i stanowi zamknięcie dla przedziału mechanicznego, w którym znajdują się urządzenia

Straty optyczne - ilość mocy optycznej traconej w miarę jak światło jest przepuszczane przez światłowody, sploty, złączki itp.; wyrażona w decybelach (dB)

Optymalne wypełnienie - najlepsze rekomendacje co do ilości lub wielkości kabli światłowodowych na potrzeby zmaksymalizowania przepustowości każdego kanału

OSP - 1) skrót od „Online Service Provider” (Dostawca Usług Internetowych), który świadczy usługi, gdy użytkownik jest już połączony z Internetem dzięki Dostawcy Internetu; 2) skrót od „Outside Plant", obejmującego całe okablowanie fizyczne i wspomagające urządzenia i sprzęt infrastruktury znajdujące się pomiędzy głównym punktem dystrybucji a użytkownikami (przewody, szafy, wieża lub słupy, repeatery)

Nadkładanie - gdy w kanale znajduje się kabel światłowodowy i istnieje dodatkowe miejsce na dodanie kolejnego kanału (zwykle MicroDuct) w celu utworzenia kolejnej ścieżki; najszybszy i najmniej kosztowny sposób rozbudowy istniejącej sieci

ROW - - skrót od „Right of-Way”, czyli rodzaj służebności gruntowej zarezerwowanej na potrzeby utrzymania lub rozbudowy istniejących usług, w tym sieci światłowodowych i innych mediów

SILICORE i SuperSILICORE - opatentowany przez Dura-Line środek smarny wtłaczany wraz z produktami kanałowymi, który pomaga w dodawaniu włókien do kanału poprzez zmniejszenie tarcia; zwiększa odległość pomiędzy instalacjami, zmniejszając tym samym potrzebny czas i zazwyczaj przynosząc oszczędności

Łączenie - trwałe połączenie dwóch włókien; łączenie mechaniczne ustawia włókna w sposób mechaniczny, a drugi typ połączenie powstaje przez spawanie lub stopienie dwóch włókien ze sobą

Telco - firma telekomunikacyjna

Telekomunikacja - nauka i technika przekazywania wiadomości na odległość z wykorzystaniem impulsów elektrycznych, elektronicznych lub elektromagnetycznych

Zakończenie - podłączenie włókna lub przewodu do urządzenia, takiego jak gniazdo ścienne lub urządzenie, które pozwala na podłączenie przewodu do innych kabli lub urządzeń

TL 9000- - Dura-Line jest producentem TL 9000; w 1998 roku QuEST Forum (grupa usługodawców, dostawców i pośredników zajmujących się przemysłem telekomunikacyjnym) opracowało System Zarządzania Jakością TL 9000 na potrzeby spełnienia wymagań jakościowych łańcucha dostaw światowego przemysłu telekomunikacyjnego

Kopanie rowów - technika budowlana, w której do wykonania wykopu stosuje się zazwyczaj koparkę, dzięki czemu przewód można umieścić pod ziemią, zwykle na głębokości 3-4 stóp