Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.
airport engineering Airports connection with travelers through 5G

Lotniska

Dzięki swoim rurociągom kablowym z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), Dura-Line pozwala lotniskom na kontakt z podróżnikami.

Ponieważ transmisja danych staje się coraz bardziej niezbędna w codziennym życiu podróżnych, ważne jest, aby porty lotnicze wspierały te potrzeby poprzez utrzymywanie niezawodnych, szybkich łączy szerokopasmowych, aby nadążyć za potrzebami rozwijającej się sieci światłowodowej.

POŁĄCZENIA SIECIOWE

W związku z tym, że w portach lotniczych wdrażane są zaawansowane technologie, takie jak 5G, ważne jest posiadanie skalowalnej, elastycznej sieci, aby sprostać rozwojowi branży, a jednocześnie zapewnić lepsze warunki podróżowania. Pozwala to na uniknięcie kosztownych i uciążliwych projektów, które wymagają wykopów i ponownego położenia kabli za każdym razem, gdy następuje ewolucja danej technologii. Skalowalna, elastyczna sieć pozwala ograniczyć przyszłe koszty budowy i robocizny, jest bardziej wydajna i nie zakłóca podróży.
Według Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) przewiduje się, że do 2037 r., liczba podróży pasażerskich ulegnie podwojeniu do około 8,2 mld. Sprostanie temu wzrostowi będzie wymagało solidnej sieci światłowodowej.

Być może łatwo jest myśleć o sieci lotniskowej jako o sieci Wi-Fi, której używasz siedząc przy bramce, ale lotniskowa sieć światłowodowa łączy w o wiele większym zakresie. Obejmuje ona całą łączność linii lotniczych z systemem DCS hosta, systemami zarządzania budynkami lotnisk, systemami zarządzania wspólnymi zasobami, potrzebami koncesjonariuszy, systemami obsługi bagażu, ochroną lotnisk, aplikacjami cargo, urządzeniami CONRAC i wieloma innymi. Jeśli dodamy do tego pasażerów, którzy pracują z telefonów lub laptopów, starając się brać udział w spotkaniach online, oraz tych, którzy surfują w Internecie, istotne jest, aby lotniska były w stanie zaspokoić popyt na szybkie łącza szerokopasmowe.

5G I WPŁYW NA PORTY LOTNICZE

W miarę rozwoju 5G w nadchodzących latach lotniska chcą zadbać o to, by pasażerowie i inni interesariusze dysponowali najnowszymi osiągnięciami i technologiami z zakresu łączności. 5G działa na obszarach gęsto zaludnionych, a dzięki większej przepustowości, mniejszym opóźnieniom i większym szerokościom pasma, może przynieść bezpośrednie korzyści także lotniskom.

Sieć 5G może mieć wpływ na lotniska na różnych płaszczyznach:

  • Superszybka łączność pasażerska poprzez turbodoładowane sieci do strumieniowego przesyłania i pobierania danych
  • Pobieranie próbek biometrycznych i kontrola bezpieczeństwa
  • Inteligentne śledzenie i obsługa bagażu
  • Spersonalizowane znajdowanie trasy
  • Dostawa żywności do bramek
  • Poprawione funkcjonowanie lotnisk dzięki sztucznej inteligencji
  • Zwiększone wykorzystanie automatyki, np. autonomicznych pojazdów i robotyki, np. w postaci robotów pomagających pasażerom
  • Korzyści płynące z kontroli ruchu lotniczego i śledzenia UAV
  • Wydajność bramek i zintegrowanych systemów zarządzania zasobami dla obsługi naziemnej, firm cateringowych i paliwowych
  • Ulepszone systemy monitorowania przepływu pasażerów, czasu przerw i oczekiwania

Dura-Line pracuje nad zapewnieniem lotniskom elastycznej, gotowej do adaptacji sieci, umożliwiającej łatwą modernizację bez zakłóceń dla pasażerów, linii lotniczych, koncesjonariuszy i pracowników. Kanalizacje kablowe torują drogę dla przyszłych rozszerzeń bez konieczności odkopywania starych kabli w celu zainstalowania nowych.

INSTALACJA ŚWIATŁOWODOWA NA MIĘDZYNARODOWYM LOTNISKU W DENVER

Kiedy Międzynarodowe Lotnisko w Denver osiągnęło granicę przepustowości, aby sprostać wymaganiom związanym z szybkimi technologiami szerokopasmowymi potrzebowało zaawansowanej, bezobsługowej sieci światłowodowej, aby podnieść poziom komfortu pasażerów. Zapotrzebowanie na sieć obejmowało obsługę wszystkich linii lotniczych, wypożyczalni samochodów, koncesjonariuszy i usługodawców na terenie lotniska. Dura-Line była w stanie zaspokoić te potrzeby dzięki technologii mikrokanalizacji DuraMicro). Wdmuchiwanie kabli światłowodowych było szybsze i stanowiło jedynie ułamek kosztu w porównaniu z konwencjonalnym kładzeniem kabli.

Unowocześniając system infrastruktury, Lotnisko Międzynarodowe w Denver jest teraz w stanie wprowadzać dodatkowe możliwości i zmiany, aby obsługiwać linie lotnicze w zależności od potrzeb, bez zakłóceń dla pasażerów i funkcjonowania terminali. Nowa sieć pozwala również na reagowanie w czasie rzeczywistym na potrzeby pracowników TSA, CBP i portów lotniczych w zakresie obsługi przyszłych zmian wymagań i rozwijających się technologii, w tym bezprzewodowej łączności 5G o niespotykanej dotąd szybkości i nieograniczonej przepustowości.

Potrzebujesz lepszego kontaktu z Dura-Line?

Zadaj pytanie lub prześlij komentarz! Chętnie udzielimy dodatkowych informacji i z przyjemnością zbadamy, w jaki sposób możemy być dla Ciebie użyteczni.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz lepszego kontaktu z Dura-Line?

Zadaj pytanie lub prześlij komentarz! Chętnie udzielimy dodatkowych informacji i z przyjemnością zbadamy, w jaki sposób możemy być dla Ciebie użyteczni.

Skontaktuj się z nami