Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.

Instalacje wewnętrzne

W przypadku, gdy kable światłowodowe i mikrokable MicroCables są prowadzone w mikrorurach HDPE - pozwalając na przemieszczanie, dodawanie i zmiany - w pomieszczeniach mieszkalnych, wówczas rura lub mikrorura typu DuraMicro musi spełniać określone wymagania w zakresie palności , oraz w zakresie stosowania w takich pomieszczeniach mieszkalnych (LSHF).

ZASTOSOWANIA
ZAKOŃCZENIE OBUDOWY WERSJI RISER/PLENUM

Do ochrony poszczególnych podłączonych przewodów należy stosować obudowy metalowe lub plastikowe - zwane również rozdzielaczami rurowymi (TDU) - w celu zabezpieczenia poszczególnych kanałów. Obudowy muszą mieć odpowiednie rozmiary, aby umożliwić zginanie/zwijanie mikrorur typu DuraMicro w granicach minimalnego promienia gięcia. Aby uniknąć uszkodzenia mikrorur w wiązkach znajdujących się pod osłoną, należy użyć odpowiednich złączy zaciskowych. Złączki wciskowe stosowane do ich łączenia powinny być przezroczyste i w miarę możliwości, być instalowane na prostych odcinkach mikrorur.

ORGANIZOWANIE WEWNĘTRZNYCH ŚCIEŻEK PIONOWYCH/Z KOMORAMI ROZPRĘŻNYMI

Gdy osłona DuraMulti zostanie zdjęta dla ułatwienia prowadzenia oddzielnych mikrorur typu DuraMicro w poziomie i w pionie na ścianach wewnętrznych, dla organizacji należy użyć wsporników, aby poprowadzić mikrorury typu DuraMicro w sposób schludny i uporządkowany. Aby móc wykonać pierwszy rząd do ośmiu mikrorur typu DuraMicro, wraz z płytą podstawową zawierającą jeden wspornik należy zainstalować dodatkowy wspornik. W razie potrzeby można zamontować dodatkowe wsporniki dla dodatkowych rzędów.

Potrzebujesz lepszego kontaktu z Dura-Line?

Zadaj pytanie lub prześlij komentarz! Chętnie udzielimy dodatkowych informacji i z przyjemnością zbadamy, w jaki sposób możemy być dla Ciebie użyteczni.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz lepszego kontaktu z Dura-Line?

Zadaj pytanie lub prześlij komentarz! Chętnie udzielimy dodatkowych informacji i z przyjemnością zbadamy, w jaki sposób możemy być dla Ciebie użyteczni.

Skontaktuj się z nami