Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.

Zwielokrotnianie instalacji

W przypadku podziemnych rur i kanałów, które są na granicy, jeśli chodzi o ilość zainstalowanych kabli lub bliskie tej granicy, alternatywą dla usuwania kabli w celu uwolnienia miejsca w kanale jest wykorzystanie dodatkowej przestrzeni poprzez zastąpienie istniejącego kabla mikrokanałami typu MicroDuct.

ZASTOSOWANIA
METODA ZWIELOKROTNIANIA PRZEZ WCIĄGANIE DLA STARYCH SYSTEMÓW KANAŁÓW KABLOWYCH

Gdy większe, starsze kanały, np. z PCW , są zajęte jednym lub kilkoma kablami, ale mają wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić dodatkowe kanały MicroDuct, wówczas mikrorurki MicroDuct pojedyncze lub w wiązkach mogą zostać wciągnięte z zastosowaniem konwencjonalnych metod zaciągania w celu zwiększenia pojemności zajmowanego kanału.

INSTALACJA POPRZEZ WDMUCHIWANIE

W sytuacjach, gdy w typowej instalacji z HDPE, znajduje się pojedynczy kabel światłowodowy, jeden lub większa liczba mikrokanałów typu MicroDuct o odpowiedniej wielkości może zostać wprowadzona do zajmowanego kanału za pomocą specjalnego adaptera Y-Block w celu odizolowania i uszczelnienia obecnego kabla w kanale. Następnie, dodatkowy mikrokanał/dodatkowe mikrokanały można umieścić w rurociągu za pomocą sprężonego powietrza i urządzenia jezdnego do wdmuchiwania powietrza wyposażonego w pasy wielorowkowe do zainstalowania wielu mikrokanałów typu MicroDuct. Przy jednoczesnej instalacji więcej niż jednego mikrokanału, ważne jest, aby ich zakończenia były wolne i nie były ze sobą łączone.

 

Potrzebujesz lepszego kontaktu z Dura-Line?

Zadaj pytanie lub prześlij komentarz! Chętnie udzielimy dodatkowych informacji i z przyjemnością zbadamy, w jaki sposób możemy być dla Ciebie użyteczni.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz lepszego kontaktu z Dura-Line?

Zadaj pytanie lub prześlij komentarz! Chętnie udzielimy dodatkowych informacji i z przyjemnością zbadamy, w jaki sposób możemy być dla Ciebie użyteczni.

Skontaktuj się z nami