Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.
environmental sustainability environmental sustainability

Jakość, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo

Koncentracja na jakości, zrównoważonym rozwoju oraz bezpieczeństwie.

Dura-Line ma ugruntowaną reputację w branżach, które obsługuje, dzięki wysokiej jakości produktom oraz naszym serwisantom i handlowcom. Jesteśmy dumni z naszych globalnych zdolności produkcyjnych i naszego nowoczesnego laboratorium badawczo-rozwojowego. Każda część procesu produkcyjnego jest monitorowana z myślą o działaniach zrównoważonych i przyjaznych środowisku. Jakość, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo są dla Dura-Line ważne.

JAKOŚĆ

Dura-Line pragnie dostarczać wartość swoim klientom poprzez dostarczanie na czas towarów, usług i informacji, aby spełnić lub przekroczyć wymagania i oczekiwania naszych klientów. Dążymy do osiągnięcia wysokiego poziomu lojalności klientów, szukamy długoterminowych porozumień i produktywnych relacji z klientami. Dura-Line jest jednym z niewielu dostawców kanałów kablowych posiadających certyfikacje TL9000 i ISO 9001. Plan Jakości obejmuje:

 • Testowanie surowców przychodzących: Żywice HDPE i inne komponenty
 • Spójna konfiguracja i obsługa procesów
 • Badanie każdego produktu w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami, w tym ASTM, NEMA, NSF, TC-7, oraz ze Specyfikacjami Dura-Line 
 • Specyfikacjami i/lub Specyfikacjami Klienta. Kontrola wszystkich produktów przez pracowników działów produkcji i jakości. Regularne przekazywanie informacji zwrotnej na temat wydajności, problemów i planów ulepszeń oraz podejmowanie działań mających na celu ciągłe doskonalenie operacji i doświadczeń konsumenckich

Nasz celem jest, aby nasz Program Zaangażowania Pracowników objął wszystkich pracowników. Program ten jest sposobem na wyróżnienie pracowników, którzy wykazują się zaangażowaniem w bezpieczeństwo, jakość i opłacalność wytwarzania naszych produktów. Program ten zachęca również pracowników do aktywnego udziału w realizacji swoich pomysłów. Pracownicy są wybierani na Pracownika Miesiąca Dura-line w zależności od wyników pracy.

Nasz Program Jakości obejmuje także ciągłe doskonalenie oparte na danych. Podchodzimy zespołowo do rozwiązywania problemów i działań usprawniających. Zachęcamy do otwartej komunikacji o biznesie za pośrednictwem różnych kanałów, w tym komunikacji o priorytetach i pojawiających się sytuacjach biznesowych, w kierunku wspólnej wizji rozwoju.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Stosowanie HDPE przynosi szereg korzyści dla środowiska:

 • Brak ługowania
 • Elastyczne, nie powodujące korozji materiały minimalizują wycieki występujące powszechnie w skorodowanych instalacji stalowych
 • Żywica i rury posiadają doskonałą odporność na uszkodzenia, korozję, tuberkulacje, osady i szybkie rozprzestrzenianie się pęknięć (RCP)
 • Nowoczesne metody produkcji pozwalają na wytłaczanie metodą ciągłą setek, a nawet tysięcy stóp materiału, co przekłada się na mniejszą liczbę połączeń
 • Wysoka wydajność w ekstremalnych temperaturach, co znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia kanałów
 • Ograniczony transport, przenoszenie i montaż, dzięki szybkiemu montażowi przy użyciu mniejszej liczby ciężkich maszyn, oznacza mniejsze zużycie paliwa i mniej robocizny, oraz mniej zaburzeń gruntu w porównaniu z montażem stalowych odpowiedników
 • W połączeniach zazwyczaj używa się mechanicznych złączek zamiast rozpuszczalnika na bazie kleju, który wydziela szkodliwe opary
 • Niskie koszty
 • Okres użytkowania polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) jest szacowany na ponad 50 lat
 • Badania wykazały, że HDPE może wytrzymać zarysowania i żłobienia do 10-20 procent bez negatywnego wpływu na długotrwałą pracę rur
 • Wszechstronność konstrukcji pozwala na wiele zastosowań w wielu gałęziach przemysłu

Odpowiedzialna produkcja

BEZPIECZEŃSTWO

Ochrona naszego środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, naszych klientów i naszych społeczności, stanowi integralną częścią celu Dura-Line, jakim jest bycie firmą globalną klasy światowej. W Dura-Line bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nacisk kładziemy na praktyki prewencyjne, aby osiągnąć ostateczny cel, jakim jest zero wypadków. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo i zdrowie, jak również za wszystkich pozostałych członków zespołu Dura-Line.

Ponieważ większości wypadkom przy pracy i uszkodzeniom mienia wynikającym wypadków można zapobiec, Dura-Line stworzyła kompleksowy program BHP. Celem tego programu jest zapewnienie bezpieczeństwa całego personelu i wyeliminowanie wszelkich znanych zagrożeń, które mogłyby prowadzić do potencjalnych obrażeń. Będziemy dążyć do ciągłego doskonalenia naszych praktyk w świetle postępu technologicznego i nowych porozumień w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Każde z nas musi przez cały czas:

 • Przyjmować proaktywną postawę w celu kreowania i utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska
 • Egzekwować wszystkie zasady Programu Bezpieczeństwa Dura-Line
 • Angażować się w ciągłe doskonalenie procesu bezpieczeństwa
 • Przestrzegać ustalonych procedur bezpieczeństwa
 • Unikać podejmowania niebezpiecznych czynności
 • Używać i konserwować osłony na sprzęt
 • Nosić środki ochrony osobistej (PPE) w wymaganych przypadkach, dla własnego bezpieczeństwa
 • Natychmiast zgłaszać wszystkie wypadki i zagrożenia
 • Przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa
 • Angażować się w ciągłe doskonalenie procesu bezpieczeństwa

Nasza ogólnoświatowa strategia obejmuje wytwarzanie i wprowadzanie na rynek naszych produktów oraz prowadzenie naszych zakładów przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów, naszych pracowników i społeczności, w których działamy, jest najważniejsze we wszystkim, co robimy. Jako zespół, możemy je zapewnić.