Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.
industrial internet of things

Niewielkie czujniki, wiele informacji

marca 15, 2019

Czujniki i wielkie ilości danych

Zapewnienie bezproblemowego połączenia wymaga infrastruktury światłowodowej wspierającej rosnący w tempie wykładniczym wzrost ilości danych w Smart City.

 

 

Oszczędności dla budżetu

Urzędnicy miejscy odkrywają, że małe czujniki mogą przynieść ogromne oszczędności budżetowe. Zastosowanie czujników zamienia to, co obecnie domyślnie nazywane jest „głupimi” światłami stopu, światłami ulicznymi, miejscami parkingowymi i innymi, w „inteligentne”. To stopniowe zwiększanie wydajności przekłada się na ogromne oszczędności dla podatników.

Coraz więcej zastosowań czujników cyfrowych jest opracowywanych, zmienianych i wprowadzanych na rynek każdego dnia. Wszystkie te czujniki, przewodowe lub bezprzewodowe, prędzej czy później są uzależnione od połączenia światłowodem w kanale HDPE. Tu wchodzi do gry Dura-Line! Dura-Line tworzy to, co nas łączy.

Modernizacja infrastruktury

Strefy dostępu do szybkiego, szerokopasmowego światłowodu - umożliwione przez Dura-Line - przekształcają nasze rodzinne miasteczka w Inteligentne Miasta. Modernizacja infrastruktury to czasochłonny proces, który wymaga planowania, uzyskania pozwoleń, przeprowadzenia prac budowlanych i zazwyczaj wsparcia ze strony rządu. Ale te modernizacje sieci telekomunikacyjnej, które przenoszą sygnały z czujników i terabajty danych, nie są już luksusem opcjonalnym.

Władze miejskie nie mogą sobie pozwolić, aby nie inwestować w decyzje oparte o dane, pracując bardziej efektywnie, oferując więcej usług i zwiększając zaangażowanie i zadowolenie mieszkańców. Mieszkańcy - tak terenów wiejskich, jak i miejskich - oczekują życia połączonego ze światem. Żądają bezproblemowego dostępu, aby móc się komunikować i uzyskiwać dostęp do informacji na bieżąco, niezależnie od tego, czy są w pracy, w domu, czy odpoczywają.

Trzy praktyki do utrzymania danych

Dane wyrwane z kontekstu nic nie dają; ważne jest, aby celowo gromadzić dane z uwzględnieniem wymiernych celów i konsekwentnie raportować wyniki.

1. Wsparcie w zakresie przywództwa
Niezależnie od działu czy nazwy stanowiska, każda praca powinna opierać się na danych na potrzeby podejmowania decyzji. Bez tej kultury, wzmocnionej przez przywództwo, integracja danych byłaby niemożliwa.

2. Spójność
Sprawozdanie jest składane podczas ustalonych spotkań publicznych, więc jest zarchiwizowane. Sprawozdania te mogą być wykorzystywane dla wzmocnienia celów, a z kolei raportowanie analityczne i procesowe może być ważne dla uzasadnienia budżetów.

3. Ramy
W prognozach finansowych, dane są wykorzystywane jako ramy dla strategii na potrzeby opracowania odpowiednich celów. Dane wynikowe dają dobrą obraz i świetną narrację na temat tego, co dana społeczność robi i dokąd zmierza.

 

Projektowanie elastycznej sieci

Założenie Inteligentnego Miasta zaczyna się od kabla światłowodowego umieszczonego w osłonie Dura-Line. Mając do dyspozycji ponad 800 wariantów, tworzenie elastycznego projektu sieci światłowodowej staje się łatwe. Wraz z szybkim tempem zmian w technologii, posiadanie sieci światłowodowej, którą łatwo zmodernizować, staje się koniecznością. Tylko system kanałów pozwala zapobiec problemowi ponownego ponoszenia kosztów prac budowlanych. Projektowanie sieci światłowodowych tak, aby spełniały dzisiejsze wysokie wymagania w zakresie przepustowości, mogą być skalowane w celu dostosowania do nowych technologii w przyszłości. Modernizacje trwają minuty, a nie dni, co pozwala miastom na Dig Once, zamiast finansować wiele niewygodnych projektów budowlanych.